E.J. Hogervorst & zonen - Multiflora Hyacint

EJ-Hogervorst-en-zonen---Multiflora-Hyacint
Bloembollenkwekerij, gespecialiseerd in de teelt en broei van Hyacint Multiflora op pot. Sinds 1866.

E.J. Hogervorst & zonen - Multiflora Hyacint

Certificates

  • MPS-A 682201
  • MPS-A+ 682201
  • Global GAP 682201

Possibility to sticker

  • Blanco (40x30 mm)

Hyacint Multiflora